Sök tjänst

Sök
Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Bo, bygga, miljö och trafik (17)

  Kommun och politik (13)

  Näringsliv och arbete (7)

  Omsorg och hjälp (18)

  • Anmälan till informationsträff för att bli god man och förvaltare

   Här kan du lämna dina kontaktuppgifter för anmälan till informationsträff för dig som är intresserad att bli god man eller förvaltare. Du länkas vidare till tjänsten som finns hos Sundsvalls kommun.

  • Ansöka om förvaltarfrihetsbevis

   Ansök om förvaltarfrihetsbevis - ett intyg som visar att du inte har någon förvaltare. Du länkas vidare till tjänsten som finns hos Sundsvalls kommun.

  • Ansöka om uttag från överförmyndarspärrat konto

   God man, förvaltare eller förmyndare kan ansöka om att få ta ut pengar från konto som är spärrat. Du länkas vidare till tjänsten som finns hos Sundsvalls kommun.

  • Ansökan om samtycke till försäljning av fastighet, bostadsrätt eller tomträtt

   Här kan god man eller förvaltare ansöka om samtycke till försäljning av huvudmans fastighet, bostadsrätt eller tomträtt. Du länkas vidare till tjänsten som finns hos Sundsvalls kommun.

  • Bli god man eller förvaltare - lämna intresseanmälan

   Lämna en intresseanmälan för att bli god man eller förvaltare - det viktiga är att du är noggrann och ansvarsfull och vill hjälpa en annan människa. Du länkas vidare till tjänsten som finns hos Sundsvalls kommun.

  • Entledigande god man/förvaltare

   Begäran för dig som önskar avsluta ditt uppdrag som ställföreträdare. Du länkas vidare till tjänsten som finns hos Sundsvalls kommun.

  • Familjehem - lämna intresseanmälan

   Här kan du anmäla intresse för att bli familjehem för barn och unga som tidvis har det så svårt att de inte kan bo kvar hemma.

  • Förteckning ställföreträdarskap

   Redogörelse över huvudmannens tillgångar och skulder. Du länkas vidare till tjänsten som finns hos Sundsvalls kommun.

  • Kontaktperson inom stöd och omsorg, LSS - intresseanmälan

   Anmäl intresse för att bli kontaktperson inom LSS, Stöd och Omsorg. LSS är Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade.

  • Lämna uppgifter för beräkning av avgiften för vård och omsorgsinsatser

   Lämna uppgifter för beräkning av avgiften för vård och omsorgsinsatser.

  • Redogörelse för ställföreträdare i barn- och ungdomsärenden

   E-tjänst för dig som ska redovisa vad som är gjort i ditt uppdrag som ställföreträdare för omyndig. Du länkas vidare till tjänsten som finns hos Sundsvalls kommun.

  • Redogörelse ställföreträdare för vuxna

   Här kan du som ställföreträdare för vuxna lämna redogörelse. Du länkas vidare till tjänsten som finns hos Sundsvalls kommun.

  • Stöd och service enligt LSS - ansökan

   Blankett för ansökan om stöd och service enligt LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

  • Stödfamilj inom LSS, Stöd och Omsorg - intresseanmälan

   Anmäl intresse för att bli stödfamilj inom LSS, Stöd och Omsorg. LSS är Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade.

  • Vård och omsorg enligt socialtjänstlagen, 4 kap. 1 § - ansökan eller anmälan

   Ansökan eller anmälan om stöd, exempelvis hjälp i hemmet, särskilt boende, individstöd, sysselsättning/dagvård, korttidsboende eller annat.

  Uppleva och göra (18)

  Utbildning och förskola (23)