Sök tjänst

Sök
stäng x

Sökningen på "" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Bo, bygga, miljö och trafik (13)

  Visa allaVisa färre

  Kommun och politik (12)

  • Begäran om registerutdrag för personuppgifter

   Begäran om registerutdrag för personuppgifter som behandlas av kommunen.

   Begäran om registerutdrag för personuppgifter som behandlas av kommunen.

  • Funktionalitet och tillgänglighet i e-tjänster - ställ fråga eller lämna meddelande

   Ställ fråga eller lämna meddelande om funktionalitet och tillgänglighet i kommunens e-tjänster.

   Ställ fråga eller lämna meddelande om funktionalitet och tillgänglighet i kommunens e-tjänster.

  • Förtroendevald - lämna interpellation eller fråga till kommunfullmäktige

   Förtroendevald ledamot i Ånge kommunfullmäktige kan lämna in en interpellation eller en fråga genom denna tjänst.

   Förtroendevald ledamot i Ånge kommunfullmäktige kan lämna in en interpellation eller en fråga genom denna tjänst.

  • Förtroendevald - lämna kontaktuppgifter

   Lämna kontaktuppgifter som förtroendevald om du är nyvald eller om dina tidigare kontaktuppgifter förändrats, exempelvis bostadsadress eller telefon.

   Lämna kontaktuppgifter som förtroendevald om du är nyvald eller om dina tidigare kontaktuppgifter förändrats, exempelvis bostadsadress eller telefon.

  • Förtroendevald - lämna motion till kommunfullmäktige

   Förtroendevald ledamot i Ånge kommunfullmäktige kan lämna in en motion genom denna tjänst.

   Förtroendevald ledamot i Ånge kommunfullmäktige kan lämna in en motion genom denna tjänst.

  • Förtroendevalda - sök i register

   Sök i registret över förtroendevalda i Ånge kommuns fullmäktige, nämnder och styrelser, bolag, m.m.

   Sök i registret över förtroendevalda i Ånge kommuns fullmäktige, nämnder och styrelser, bolag, m.m.

  • Lämna förslag till kommunen

   Att lämna förslag till kommunen är ett sätt att göra sin röst hörd och påverka i samhällsfrågor. Det kan gälla förändring, förbättring eller utveckling av kommunens verksamhet och det som kommunen har ansvar för.

   Att lämna förslag till kommunen är ett sätt att göra sin röst hörd och påverka i samhällsfrågor. Det kan gälla förändring, förbättring eller utveckling av kommunens verksamhet och det som kommunen har ansvar för.

  • Lämna samtycke för foto och film

   Här kan du lämna samtycke till att bild eller film får användas i kommunens kanaler såsom webbplats, intranät, sociala medier, digitala presentationer eller tryckt material.

   Här kan du lämna samtycke till att bild eller film får användas i kommunens kanaler såsom webbplats, intranät, sociala medier, digitala presentationer eller tryckt material.

  • Ånge kommuns officiella anslagstavla

   På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll.

   På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll.

  Visa allaVisa färre

  Näringsliv och arbete (8)

  Visa allaVisa färre

  Omsorg och hjälp (17)

  • Ansöka om förvaltarfrihetsbevis

   Ansök om förvaltarfrihetsbevis - ett intyg som visar att du inte har någon förvaltare. Du länkas vidare till tjänsten som finns hos Sundsvalls kommun.

   Ansök om förvaltarfrihetsbevis - ett intyg som visar att du inte har någon förvaltare. Du länkas vidare till tjänsten som finns hos Sundsvalls kommun.

  • Ansöka om uttag från överförmyndarspärrat konto

   God man, förvaltare eller förmyndare kan ansöka om att få ta ut pengar från konto som är spärrat. Du länkas vidare till tjänsten som finns hos Sundsvalls kommun.

   God man, förvaltare eller förmyndare kan ansöka om att få ta ut pengar från konto som är spärrat. Du länkas vidare till tjänsten som finns hos Sundsvalls kommun.

  • Ansökan om samtycke till försäljning av fastighet, bostadsrätt eller tomträtt

   Här kan god man eller förvaltare ansöka om samtycke till försäljning av huvudmans fastighet, bostadsrätt eller tomträtt. Du länkas vidare till tjänsten som finns hos Sundsvalls kommun.

   Här kan god man eller förvaltare ansöka om samtycke till försäljning av huvudmans fastighet, bostadsrätt eller tomträtt. Du länkas vidare till tjänsten som finns hos Sundsvalls kommun.

  • Bli god man eller förvaltare - lämna intresseanmälan

   Lämna en intresseanmälan för att bli god man eller förvaltare - det viktiga är att du är noggrann och ansvarsfull och vill hjälpa en annan människa. Du länkas vidare till tjänsten som finns hos Sundsvalls kommun.

   Lämna en intresseanmälan för att bli god man eller förvaltare - det viktiga är att du är noggrann och ansvarsfull och vill hjälpa en annan människa. Du länkas vidare till tjänsten som finns hos Sundsvalls kommun.

  • Bostadsanpassning och återställning - ansökan om bidrag

   Blanketter för ansökan om bidrag till bostadsanpassning, bidrag till återställning, med flera åtgärder.

   Blanketter för ansökan om bidrag till bostadsanpassning, bidrag till återställning, med flera åtgärder.

  • Entledigande god man/förvaltare

   Begäran för dig som önskar avsluta ditt uppdrag som ställföreträdare. Du länkas vidare till tjänsten som finns hos Sundsvalls kommun.

   Begäran för dig som önskar avsluta ditt uppdrag som ställföreträdare. Du länkas vidare till tjänsten som finns hos Sundsvalls kommun.

  • Familjehem - lämna intresseanmälan

   Här kan du anmäla intresse för att bli familjehem för barn och unga som tidvis har det så svårt att de inte kan bo kvar hemma.

   Här kan du anmäla intresse för att bli familjehem för barn och unga som tidvis har det så svårt att de inte kan bo kvar hemma.

  • Förteckning ställföreträdarskap

   Redogörelse över huvudmannens tillgångar och skulder. Du länkas vidare till tjänsten som finns hos Sundsvalls kommun.

   Redogörelse över huvudmannens tillgångar och skulder. Du länkas vidare till tjänsten som finns hos Sundsvalls kommun.

  • Kontaktperson inom stöd och omsorg, LSS - intresseanmälan

   Anmäl intresse för att bli Kontaktperson inom LSS, Stöd och Omsorg. LSS är Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade.

   Anmäl intresse för att bli Kontaktperson inom LSS, Stöd och Omsorg. LSS är Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade.

  • Lämna uppgifter för beräkning av avgiften för vård och omsorgsinsatser

   Lämna uppgifter för beräkning av avgiften för vård och omsorgsinsatser.

   Lämna uppgifter för beräkning av avgiften för vård och omsorgsinsatser.

  • Redogörelse för ställföreträdare i barn- och ungdomsärenden

   E-tjänst för dig som ska redovisa vad som är gjort i ditt uppdrag som ställföreträdare för omyndig. Du länkas vidare till tjänsten som finns hos Sundsvalls kommun.

   E-tjänst för dig som ska redovisa vad som är gjort i ditt uppdrag som ställföreträdare för omyndig. Du länkas vidare till tjänsten som finns hos Sundsvalls kommun.

  • Stöd i hemmet eller särskilt boende - ansökan eller anmälan

   Ansökan eller anmälan om stöd i hemmet eller särskilt boende med service och omvårdnad för äldre och personer med funktionsnedsättning.

   Ansökan eller anmälan om stöd i hemmet eller särskilt boende med service och omvårdnad för äldre och personer med funktionsnedsättning.

  • Stöd och service enligt LSS - ansökan

   Blankett för ansökan om stöd och service enligt LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

   Blankett för ansökan om stöd och service enligt LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

  • Stödfamilj inom LSS, Stöd och Omsorg - intresseanmälan

   Anmäl intresse för att bli stödfamilj inom LSS, Stöd och Omsorg. LSS är Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade.

   Anmäl intresse för att bli stödfamilj inom LSS, Stöd och Omsorg. LSS är Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade.

  Visa allaVisa färre

  Uppleva och göra (19)

  Visa allaVisa färre

  Utbildning och förskola (23)

  Visa allaVisa färre