Sök tjänst

Sök
stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Bo, bygga, miljö och trafik (16)

  Kommun och politik (11)

  Näringsliv och arbete (9)

  Omsorg och hjälp (19)

  • Anmälan till informationsträff för att bli god man och förvaltare

   Här kan du lämna dina kontaktuppgifter för anmälan till informationsträff för dig som är intresserad att bli god man eller förvaltare. Du länkas vidare till tjänsten som finns hos Sundsvalls kommun.

   Här kan du lämna dina kontaktuppgifter för anmälan till informationsträff för dig som är intresserad att bli god man eller förvaltare. Du länkas vidare till tjänsten som finns hos Sundsvalls kommun.

  • Ansöka om uttag från överförmyndarspärrat konto

   God man, förvaltare eller förmyndare kan ansöka om att få ta ut pengar från konto som är spärrat. Du länkas vidare till tjänsten som finns hos Sundsvalls kommun.

   God man, förvaltare eller förmyndare kan ansöka om att få ta ut pengar från konto som är spärrat. Du länkas vidare till tjänsten som finns hos Sundsvalls kommun.

  • Ansökan om samtycke till försäljning av fastighet, bostadsrätt eller tomträtt

   Här kan god man eller förvaltare ansöka om samtycke till försäljning av huvudmans fastighet, bostadsrätt eller tomträtt. Du länkas vidare till tjänsten som finns hos Sundsvalls kommun.

   Här kan god man eller förvaltare ansöka om samtycke till försäljning av huvudmans fastighet, bostadsrätt eller tomträtt. Du länkas vidare till tjänsten som finns hos Sundsvalls kommun.

  • Bli god man eller förvaltare - lämna intresseanmälan

   Lämna en intresseanmälan för att bli god man eller förvaltare - det viktiga är att du är noggrann och ansvarsfull och vill hjälpa en annan människa. Du länkas vidare till tjänsten som finns hos Sundsvalls kommun.

   Lämna en intresseanmälan för att bli god man eller förvaltare - det viktiga är att du är noggrann och ansvarsfull och vill hjälpa en annan människa. Du länkas vidare till tjänsten som finns hos Sundsvalls kommun.

  • Bostadsanpassning och återställning - ansökan om bidrag

   Blanketter för ansökan om bidrag till bostadsanpassning, bidrag till återställning, med flera åtgärder.

   Blanketter för ansökan om bidrag till bostadsanpassning, bidrag till återställning, med flera åtgärder.

  • Entledigande god man/förvaltare

   Begäran för dig som önskar avsluta ditt uppdrag som ställföreträdare. Du länkas vidare till tjänsten som finns hos Sundsvalls kommun.

   Begäran för dig som önskar avsluta ditt uppdrag som ställföreträdare. Du länkas vidare till tjänsten som finns hos Sundsvalls kommun.

  • Familjehem - lämna intresseanmälan

   Här kan du anmäla intresse för att bli familjehem för barn och unga som tidvis har det så svårt att de inte kan bo kvar hemma.

   Här kan du anmäla intresse för att bli familjehem för barn och unga som tidvis har det så svårt att de inte kan bo kvar hemma.

  • Förteckning ställföreträdarskap

   Redogörelse över huvudmannens tillgångar och skulder. Du länkas vidare till tjänsten som finns hos Sundsvalls kommun.

   Redogörelse över huvudmannens tillgångar och skulder. Du länkas vidare till tjänsten som finns hos Sundsvalls kommun.

  • Kontaktperson inom stöd och omsorg, LSS - intresseanmälan

   Anmäl intresse för att bli kontaktperson inom LSS, Stöd och Omsorg. LSS är Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade.

   Anmäl intresse för att bli kontaktperson inom LSS, Stöd och Omsorg. LSS är Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade.

  • Lämna uppgifter för beräkning av avgiften för vård och omsorgsinsatser

   Lämna uppgifter för beräkning av avgiften för vård och omsorgsinsatser.

   Lämna uppgifter för beräkning av avgiften för vård och omsorgsinsatser.

  • Orosanmälan till socialtjänsten vid misstanke eller kännedom om barn och unga som far illa

   Anmälan till socialtjänsten vid misstanke eller kännedom om barn och unga som far illa.

   Anmälan till socialtjänsten vid misstanke eller kännedom om barn och unga som far illa.

  • Redogörelse för ställföreträdare i barn- och ungdomsärenden

   E-tjänst för dig som ska redovisa vad som är gjort i ditt uppdrag som ställföreträdare för omyndig. Du länkas vidare till tjänsten som finns hos Sundsvalls kommun.

   E-tjänst för dig som ska redovisa vad som är gjort i ditt uppdrag som ställföreträdare för omyndig. Du länkas vidare till tjänsten som finns hos Sundsvalls kommun.

  • Redogörelse ställföreträdare för vuxna

   Här kan du som ställföreträdare för vuxna lämna redogörelse. Du länkas vidare till tjänsten som finns hos Sundsvalls kommun.

   Här kan du som ställföreträdare för vuxna lämna redogörelse. Du länkas vidare till tjänsten som finns hos Sundsvalls kommun.

  • Stöd i hemmet eller särskilt boende - ansökan eller anmälan

   Ansökan eller anmälan om stöd i hemmet eller särskilt boende.

   Ansökan eller anmälan om stöd i hemmet eller särskilt boende.

  • Stöd och service enligt LSS - ansökan

   Blankett för ansökan om stöd och service enligt LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

   Blankett för ansökan om stöd och service enligt LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

  • Stödfamilj inom LSS, Stöd och Omsorg - intresseanmälan

   Anmäl intresse för att bli stödfamilj inom LSS, Stöd och Omsorg. LSS är Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade.

   Anmäl intresse för att bli stödfamilj inom LSS, Stöd och Omsorg. LSS är Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade.

  Uppleva och göra (18)

  Utbildning och förskola (24)