Inackorderingsstöd - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Inackorderingsstöd för gymnasieelever

Hemkommunen ska lämna ekonomiskt stöd till elev i gymnasieskola med offentlig huvudman om eleven behöver inackordering på grund av skolgången. Stödet ska avse boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. Se vidare i Skollagen (2010:800) 15 kap. 32 § och 18 kap. 32 §.

Du kan få inackorderingsstöd till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Om du är under 18 år ska din vårdnadshavare (vanligtvis en förälder) fylla i och skicka in ansökan. Om du är 18 år eller äldre kan du göra ansökan själv. Mer information om inackorderingsstöd och om ansökan finns inne i e-tjänsten samt på kommunens webbplats.

Förutsättningar för inackorderingsstöd

För att ansöka om inackorderingsstöd ska du;

  • vara folkbokförd i Ånge kommun,
  • studera vid en gymnasieskola med offentlig huvudman på en ort utanför kommunen,
  • vara förstahandsmottagen till ett nationellt program eller gå en riksrekryterande utbildning,
  • bo inackorderad på studieorten och visa upp ett hyresavtal för bostaden.

Om du antagits på gymnasieplats i annan kommun genom andrahandsmottagning, så kallat frisök, har du inte rätt till inackorderingsstöd. Det är inte heller möjligt att få både inackorderingsstöd och resetillägg/busskort för dagliga resor samtidigt.

Studier vid fristående gymnasieskola eller folkhögskola

Om du läser på en fristående gymnasieskola eller folkhögskola och måste bo på studieorten, kan du ansöka om inackorderingstillägg och extra tillägg från Centrala studiestödsnämnden (CSN). För mer information se www.csn.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa