Om Självservice

Under Självservice finns kommunens e-tjänster och blanketter samlade och grupperade i olika kategorier. Använd gärna sökfunktionen för att hitta rätt. I den inledande beskrivningen på e-tjänstens startsida hänvisar vi ofta till ytterligare information på vår webbplats.

Om du har skyddad identitet (skyddad folkbokföring eller sekretessmarkering) bör du inte använda e-tjänster eller skicka e-post till oss. Då är det bättre att kontakta oss på telefon - se information om öppettider.
 

Kakor (cookies)

Kommunen använder sig av session cookies som används i syfte att hålla användaren inloggad och för att hjälpa till vid filtrering av e-tjänster. När du stänger webbläsaren försvinner kakorna.
 

E-legitimation

För många av kommunens e-tjänster krävs e-legitimation för att logga in och signera en ansökan, anmälan eller annat ärende. När du loggar in med e-legitimation hämtas dina personuppgifter automatiskt från Skatteverkets folkbokföring. Vi tillåter inloggning och signering med BankID, Mobilt BankID och Freja+

Om du har ett samordningsnummer eller ett ofullständigt personnummer kan du inte använda de e-tjänster som kräver e-legitimation.

Mer om BankID

Här kan du testa ditt BankID

Mer information om hur e-legitimation fungerar finns på www.elegitimation.se
 

Behandling av personuppgifter

Se information under Behandling av personuppgifter på e-tjänstens startsida. Motsvarande information finns som regel även i blanketterna. Om ärendet handläggs hos Bräcke kommun (Bygg- och miljönämndens ärenden) eller hos Sundsvalls kommun (Överförmyndarnämndens ärenden) hänvisar vi till den information om personuppgifter som dessa kommuner lämnar.

Läs mer om behandling av personuppgifter på vår webbplats www.ange.se/personuppgifter
 

Mina sidor

Mina sidor visas bara om du har loggat in i självservice. Under fliken "Mina ärenden" visas ej inskickade ärenden, inskickade (pågående) och avslutade ärenden. I ärenden som kräver signering av flera personer, exempelvis två vårdnadshavare, kan du följa upp om ansökan skickats in eller om den fortfarande väntar på den andra vårdnadshavarens signering.
 

En sparad ansökan är inte inskickad

I de flesta e-tjänster som kräver inloggning med e-legitimation kan du klicka på ”Spara” för att fortsätta med din ansökan, anmälan eller annat ärende vid ett senare tillfälle. Först när du klickat på ”Skicka” och signerat med e-legitimation (för de tjänster som kräver signering) kommer din ansökan in till kommunen. I ärenden som kräver signering av flera personer (flerpartssignering) kommer ärendet in till kommunen när samtliga personer har signerat ärendet.
 

Svarsmeddelande

När du skickat in din ansökan, anmälan eller annat ärende, får du ett svarsmeddelande direkt i e-tjänsten att vi tagit emot ärendet. I meddelandet framgår också om du kan följa handläggningen av ditt ärende under Mina sidor. Om du varit inloggad med e-legitimation i e-tjänsten, skickas även bekräftelser med e-post och SMS beroende på vilka kontaktuppgifter du lämnat.