Förtroendevalda - sök i register

LÄS MER

Sök i registret över förtroendevalda i Ånge kommuns fullmäktige, nämnder och styrelser, bolag, m.m. Sök på en förtroendevalds namn eller någon specifik nämnd eller ett politiskt parti.

Kontakt

Elin Rapp
elin.rapp@ange.se
0690-25 03 24

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@ange.se