Förtroendevalda - sök i register

LÄS MER

Sök i registret över förtroendevalda i Ånge kommuns fullmäktige, nämnder och styrelser, bolag, m.m. Sök på en förtroendevalds namn eller någon specifik nämnd eller ett politiskt parti.

Kontakt

Elin Österlund Nyström
elin.osterlund-nystrom@ange.se
0690-25 01 44

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@ange.se