Buller och luftkvalitet - flera olika ärenden

LÄS MER

Bräcke och Ånge kommuner har en gemensam Bygg- och miljönämnd med Bräcke kommun som värdkommun. Du kan därför inte följa dina ärenden på Mina sidor hos Ånge kommun. Läs mer om Bräcke kommuns hantering av personuppgifter på www.bracke.se/personuppgifter

E-tjänster

Luftkvalitet - Radonmätning

Buller och luftkvalitet - Lämna synpunkter

Blanketter

Anmälan om drift av förskola, fritidshem och skola (pdf)

Anmälan om sanering av förorenad byggnad (pdf)

Lämna klagomål på miljö (pdf)

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen i Bräcke och Ånge kommuner
bygg-miljonamnden@bracke.se
0693-161 00 (Bräcke)
www.ange.se

Personuppgiftsansvarig

Bygg- och miljönämnden Bräcke- och Ånge kommun
bygg-miljonamnden@bracke.se