Småhustomter - lämna förfrågan

LÄS MER

Förfrågan om småhustomter

Ta del av kartor, arealer och priser för kommunens småhustomter och lämna en förfrågan. Angivna priser gäller en fastighetsbildad småhustomt och bland annat kostnader för lagfart och anslutningsavgifter tillkommer, exempelvis för el, VA och bredband/fiber.

Behandling av personuppgifter

Kontakt

Fråga om inloggning

Välj gärna att logga in med e-legitimation om du har det, men det är inte ett krav.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa