Småhustomter - lämna förfrågan

LÄS MER

Förfrågan om småhustomter

Ta del av kartor, arealer och priser för kommunens småhustomter och lämna en förfrågan. Angivna priser gäller en fastighetsbildad småhustomt och bland annat kostnader för lagfart och anslutningsavgifter tillkommer, exempelvis för el, VA och bredband/fiber.

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa