Stöd och service enligt LSS - ansökan

LÄS MER

Blankett för ansökan om stöd och service enligt LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Kontakt

Kontakta biståndshandläggarna
0690-25 01 00 vx

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden
myndighetsnamnden@ange.se