Skolskjuts - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om skolskjuts till barn i förskoleklass och grundskola

Ansökan om skolskjuts för barn som går i förskoleklass, grundskola eller särgrundskola. Gymnasieelever med mer än 6 km till skolan får ett länstrafikkort för resor med linjetrafik, men är i övrigt inte berättigade till skolskjuts.

Förutsättningar för skolskjuts

  • Om skolvägen är längre än 2 km (förskoleklass - årskurs 3) eller längre än 3 km (årskurs 4 - 9),
  • Om det finns behov av skolskjuts på grund av trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet,
  • Om barnet har fler än ett boende, s k växelvis boende, och vårdnaden är gemensam.

Observera att rätt till skolskjuts inte gäller den förmiddag eller eftermiddag barnet befinner sig på fritidshem, om det inte finns speciella skäl. 

Läs mer: Skolskjutsreglementet för Ånge kommun. 

OBS! När barnet har fler än ett boende (s k växelvis boende) och vårdnaden är gemensam, är ansökan inte inskickad till kommunen förrän den är e-signerad (undertecknad) av båda vårdnadshavare.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa