Livsmedel - flera olika ärenden

LÄS MER

Bräcke och Ånge kommuner har en gemensam Bygg- och miljönämnd med Bräcke kommun som värdkommun. Du kan därför inte följa dina ärenden på Mina sidor hos Ånge kommun. Läs mer om Bräcke kommuns hantering av personuppgifter på www.bracke.se/personuppgifter

E-tjänster

Livsmedel - Anmäla misstänkt matförgiftning

Livsmedel - Lämna synpunkter

Livsmedel - FörRätt omklassning av livsmedelsanläggning

Blanketter

Registrering av livsmedelsanläggning (pdf)

Underlag för risklassificering (pdf)

Upphörande/ändring av livsmedelsanläggning (pdf)

Anmäla misstänkt matförgiftning (pdf)

Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning (pdf)

Lämna synpunkter (pdf)

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen i Bräcke och Ånge kommuner
bygg-miljonamnden@bracke.se
0693-161 00 (Bräcke)
www.ange.se

Personuppgiftsansvarig

Bygg- och miljönämnden Bräcke- och Ånge kommun
bygg-miljonamnden@bracke.se