Hälsouppgift till Elevhälsans medicinska insats i grundskolan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Hälsouppgifter

Hälsouppgifter för elev lämnas till Elevhälsans medicinska insats (EMI) när eleven börjat i förskoleklass, årskurs 4, årskurs 7 samt om eleven är ny i någon av de kommunala grundskolorna.

Uppgifterna används som underlag i de hälsosamtal/hälsobesök som eleven erbjuds under läsåret. Uppgifterna är sekretessbelagda och kommer att förvaras i journalen hos EMI där både skolsköterska och skolläkare har tystnadsplikt.

Det är frivilligt för eleven att delta i hälsosamtal/hälsobesök, liksom i allt annat som EMI erbjuder.

Se information om Basprogram för EMI samt kontaktuppgifter till skolsköterskor på www.ange.se/emi

OBS! Vid gemensam vårdnad är ärendet inte inskickat till kommunen förrän det är e-signerat (undertecknat) av båda vårdnadshavare.

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa