Begäran om registerutdrag för personuppgifter

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Använd e-tjänst eller blankett

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att få veta vilka personuppgifter om dig som behandlas hos Ånge kommun. Ett registerutdrag innehåller information om vilka personuppgifter som finns registrerade och ändamålet med behandlingen.

För att beställa registerutdrag kan du använda vår e-tjänst eller någon av blanketterna för vuxna och för barn. Du får ett registerutdrag utan avgift senast inom en månad från att vi tagit emot din begäran. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa