Stöd i hemmet eller särskilt boende - ansökan/anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan/anmälan

Här ansöker du om stöd i hemmet eller om plats på särskilt boende. Du kan ansöka för dig själv eller anmäla behov av stöd eller boende för någon annan, exempelvis en anhörig eller vän.

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa