Vård och omsorg enligt socialtjänstlagen, 4 kap. 1 § - ansökan eller anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansöka om stöd

Använd e-tjänsten eller blanketten (för utskrift) för att ansöka om stöd, exempelvis hjälp i hemmet, särskilt boende, individstöd, sysselsättning/dagvård, korttidsboende eller annat. Ansök för dig själv eller som ställföreträdare, exempelvis god man eller förvaltare.  

Anmäla behov av stöd

I e-tjänsten är det även möjligt att anmäla behov av stöd för någon annan, exempelvis som anhörig, vän eller granne. Den som anmäler behov av stöd för någon annan, kan välja att inte lämna sina personuppgifter.

När ärendet kommit in

En handläggare kommer att ta emot ärendet och kontakta den person som ansökan eller anmälan gäller.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa