Stöd i hemmet eller särskilt boende - ansökan eller anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansöka om stöd

I e-tjänsten eller blanketten kan du ansöka om stöd i hemmet eller särskilt boende. Du kan ansöka för dig själv eller för en person som du företräder, exempelvis som god man eller förvaltare.  

Anmäla behov av stöd

I e-tjänsten kan du även anmäla behov av stöd i hemmet eller särskilt boende för någon annan, exempelvis en anhörig, vän eller granne.

Behandling av personuppgifter

Kontakt

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa