Skolbetyg - beställning av kopia

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Beställning från Ånge kommunarkiv

Ånge kommunarkiv har tillgång till skolbetyg som är äldre än två år och från skolor i Ånge kommun. För kopia av nyare betyg får du ta kontakt med den skola som utfärdat betyget. Om du vill beställa kopia på flera skolbetyg får du använda e-tjänsten flera gånger.

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa