Vuxenutbildning, Komvux - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vuxenutbildning, Komvux

Vuxenutbildning, Komvux, är en avgiftsfri och frivillig utbildning som kan sökas från och med den 1 juli det år man fyller 20 år. I vissa fall kan man vara yngre än 20 år.

Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning motsvarar grundskolans nivå men är anpassad till vuxnas behov. På grundläggande nivå är det en rättighet att få studera om du saknar kunskaper som du annars skulle fått inom grundskolan. För att studera på grundläggande nivå behöver du som har ett annat modersmål än svenska ha lägst betyg Godkänt i SFI kurs D – eller ha motsvarande kunskaper i svenska språket.

Gymnasial vuxenutbildning

Vuxenutbildningen i Ånge erbjuder utbildning på gymnasial nivå till vuxna som saknar godkända betyg, vill komplettera sin gymnasieutbildning eller kompetens för att söka till universitet eller högskola, få sina kunskaper validerade eller kanske byta yrkesbana.

Yrkesutbildning på gymnasienivå

Vuxenutbildningen i Ånge erbjuder yrkesutbildning på gymnasial nivå och i egen regi inom vård och omsorg samt inom barn och fritid. Övriga yrkesutbildningar upphandlas från utbildare inom och utanför länet.

Lärlingsutbildning vänder sig först och främst till dig som inte har slutbetyg från gymnasieskolan. Har du gymnasieutbildning men är arbetslös eller har tillfälliga anställningar kan du också söka lärlingsutbildning för vuxna. Det är den studerande själv som anskaffar lärlingsplats som sedan ska godkännas av skolan.

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa