Ånges Resursskola - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Grundskola med specialpedagogisk profil

Ånges Resursskola är en grundskola med specialpedagogisk profil för elever som bor i hela Ånge kommun. Detta innebär att undervisningen sker i lugn miljö och pedagogiken är formad efter elevens individuella
behov. 

Vi vänder oss till elever som har stora svårigheter inom språk, kommunikation och socialt samspel. Våra elever kan ha diagnoser inom gravt autismspektrumtillstånd och grav språkstörning men det är inget krav.

Skolgången anpassas både utifrån ett pedagogiskt och ett psykosocialt perspektiv, i takt med elevens utveckling och framsteg. Detta för att ge eleven så bra förutsättningar som möjligt att uppnå betygskriterier samt öka välbefinnandet i skolans miljö.

Resursskolan ligger i byggnaden där förskolan Gulsippan tidigare låg, i centrala Ånge, och lokalerna är anpassade efter våra elevers behov med personligt inredda rum för att skapa en miljö som bidrar till trivsel.

Läs mer om Ånges Resursskola!

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa