Lotteriredovisning enligt Spellagen 18 kap. 10 §

LÄS MER

Redovisning av registreringslotteri lämnas senast 15 februari varje år enligt Spellagen 18 kap. 10 §. Redovisningen ska lämnas till av kommunen utsedd kontrollant som efter godkännande överlämnar redovisningen till kommunen.

Läs mer om registreringslotterier på vår webbplats samt på Spelinspektionens webbplats.

Kontakt

Camilla Kastberg
camilla.kastberg@ange.se
0690-25 01 80

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@ange.se