Egen sotning - ansökan

LÄS MER

Vill du sota din fastighet själv?

I den här tjänsten finns blankett och övrig information för ansökan om egen sotning hos Medelpads Räddningstjänstförbund.

Sotningsverksamheten delas upp i momenten sotning (rengöring) och brandskyddskontroll. Fastighetsägare kan få tillstånd att sota den egna fastigheten själv, om det görs på ett betryggande sätt ur brandskyddssynpunkt. Möjligheten att sköta sotningen själv gäller bara rensning och rengöring.

Brandskyddskontrollen ska utföras genom kommunen och av personer som uppfyller behörighetskrav enligt räddningsverkets föreskrifter.