Bostadsanpassning och återställning - ansökan om bidrag

LÄS MER

Ansökan om bidrag till bostadsanpassning, med flera åtgärder

Den som har en funktionsnedsättning som kräver att din bostad anpassas för att du ska klara av att bo själv, kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

Bostadsanpassningsbidrag är ett kommunalt bidrag som riktar sig till dig som har en bestående eller långvarig funktionsnedsättning. Med stöd av bostadsanpassningsbidraget kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att du ska kunna fungera i ditt dagliga liv.

Fastighetsägare till flerbostadshus kan ansöka om bidrag för kostnader för återställning av anpassningsåtgärder som utförts. Det finns flera villkor som ska vara uppfyllda. Ta kontakt med bostadsanpassningshandläggare på kommunens bygg- och miljöförvaltningen.

Läs mer om bostadsanpassningsbidrag, återställningsbidrag, med flera åtgärder på vår webbplats

Kontakt

Mikael Grelsson
mikael.grelsson@bracke.se
0690-25 01 90

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@ange.se