Sök i kommunens föreningsregister

LÄS MER

Sök information om föreningar i kommunen. Sök på namn, verksamhet, föreningskategori och distrikt. Ett rikt föreningsliv och mångfalden av föreningar i kommunen ger goda möjligheter att aktivera ett intresse och utöva en hobby.

Kontakt

Camilla Kastberg
camilla.kastberg@ange.se
0690-25 01 80

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@ange.se