Vårdnadshavares samtycke till feriepraktik för minderårig (under 18 år)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt 6 kap, 12 § Föräldrabalken får barnet själv ingå avtal om anställning eller annat arbete endast om vårdnadshavaren samtycker till avtalet. Feriepraktik kan klassas som annat arbete och därför krävs vårdnadshavares samtycke till feriepraktik för minderårig (under 18 år) innan feriepraktiken börjar.

OBS! Vid gemensam vårdnad förutsätts båda vårdnadshavare agera gemensamt - därför skickar en av vårdnadshavarna in detta samtycke.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa