Felanmälan till kommunens tekniska verksamheter

LÄS MER

Felanmälan via e-tjänst och telefon

Om felet är akut ska du i stället alltid ringa följande telefonnummer:

Felanmälan vatten och avlopp
Kontorstid tel. 0690-25 01 99 eller kommunens växel, 0690-25 01 00
Övriga tider tel. 070-324 67 23 (jourtelefon)

Felanmälan gator och vägar
Kontorstid tel. 0690-25 02 72 eller kommunens växel, 0690-25 01 00
Övriga tider tel. 070-381 27 91 (jourtelefon)

Felanmälan till Ånge Fastighets- & Industri AB (ÅFA) 
Vi hänvisar till bolagets webbplats för vidare information om felanmälan.

Felanmälan till Ånge Energi AB
Vi hänvisar till bolagets webbplats för vidare information om felanmälan gällande fjärrvärme.

Behandling av personuppgifter

Kontakt

Fråga om inloggning

Välj gärna att logga in med e-legitimation, men det är inte ett krav vid felanmälan.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa