Felanmälan till kommunens tekniska verksamheter

LÄS MER

Felanmälan i denna e-tjänst

Vår självservice i e-tjänsten använder du för felanmälan om exempelvis sophämtning, sopkärl, gatubelysning, brunnar, brunnslock, vatten och avlopp.

I följande e-tjänst anmäler du ägarbyte gällande vatten, avlopp och renhållning.

Akuta fel

Om det inträffat något akut ringer du till oss på telefon 0690-25 02 02
Det kan exempelvis vara en vattenläcka, ett akut stopp i avloppet, behov av akut slamtömning eller något som utgör fara för liv eller egendom.

Fråga om inloggning

Välj gärna att logga in med e-legitimation, men det är inte ett krav vid felanmälan.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa