Busskort för elever vid vissa fristående gymnasieskolor - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan för elever som är folkbokförda i Ånge kommun

Ansökan om elevresor med busskort för elev som är folkbokförd i Ånge kommun och studerar på en fristående gymnasieskola i Sundsvalls kommun. Skolorna det gäller är Klara teoretiska gymnasium, NTI-gymnasiet, Drottning Blankas Gymnasieskola, Realgymnasiet, Skvaderns gymnasieskola, Sundsvalls praktiska gymnasium och Thoren Business School.

Ansökan kan göras av eleven, men även av vårdnadshavare om eleven är omyndig.  Ansökan kan göras till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år. För att ha rätt till elevresa med busskort ska följande generella kriterier vara uppfyllda:

  • Eleven är folkbokförd i Ånge kommun,
  • Eleven studerar på heltid,
  • Eleven är inte beviljad inackorderingstillägg,
  • Eleven har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395).

Ansökningstider under sommaren

  • För elever som ska börja i årskurs 2 och 3 krävs ansökan senast den 10 juli för vår hantering av ärendet innan skolstart.
  • För elever som ska börja i årskurs 1 krävs ansökan senast den 7 augusti för vår hantering av ärendet innan skolstart.

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa