Elevresor för gymnasieelever - ansökan om skolkort

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om resekort (skolkort) för elevresor mellan hemmet och gymnasieskolan

Ansökan kan göras av eleven, men även av vårdnadshavare om eleven är omyndig. Ansökan gäller vid studier på Bobergsgymnasiet i Ånge eller på annan gymnasieskola i Västernorrlands län.

OBS! Vid resor till gymnasieskola i Jämtlands län - kontakta i stället handläggaren monica.lantz@ange.se 

För att ha rätt till elevresa ska följande kriterier vara uppfyllda:

•    Eleven är folkbokförd i Ånge kommun
•    Eleven studerar på heltid
•    Avståndet mellan elevens adress och skola är minst 6 km
•    Eleven är inte beviljad inackorderingstillägg
•    Eleven har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395)
•    Bidraget kan sökas max till och med vårterminen det år som eleven fyller 20 år.

Ansökningstider under sommaren

För elev som ska börja i årskurs 1 på gymnasiet behöver ansökan lämnas senast den 4 augusti för hantering innan skolstart.

Kontakta handläggaren monica.lantz@ange.se om du inte har möjlighet att göra ansökan i denna e-tjänst.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa