Elevresor för gymnasieelever - ansökan om skolkort

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan för elev som är folkbokförd i Ånge kommun och studerar på en fristående eller kommunal gymnasieskola i Sundsvalls kommun

Ansökan kan göras av eleven, men även av vårdnadshavare om eleven är omyndig. Ansökan kan göras till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år. För att ha rätt till elevresa med skolkort från Din Tur ska följande generella kriterier vara uppfyllda:

  • Eleven är folkbokförd i Ånge kommun,
  • Eleven studerar på heltid,
  • Eleven är inte beviljad inackorderingstillägg,
  • Eleven har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395).

Se vidare i foldern Information från Din Tur om skolkort 

Ansökningstider under sommaren

För elever som ska börja i årskurs 1 krävs ansökan senast den 11 augusti för vår hantering av ärendet innan skolstart.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa