Lämna uppgifter för beräkning av avgiften för vård och omsorgsinsatser

LÄS MER

Lämna uppgifter för beräkning av avgiften för vård och omsorgsinsatser.

Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Kontakt

Kontakta avgiftshandläggarna
0690-25 01 00 vx

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialnamnden@ange.se