Stödfamilj inom LSS, Stöd och Omsorg - intresseanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Stödfamilj inom LSS

Anmäl intresse för att bli stödfamilj inom LSS, Stöd och Omsorg. LSS är Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Som stödfamilj träffar du och er familj en person med ett funktionshinder i ert eget hem, oftast en eller två helger i månaden, men andra dagar kan förekomma. Syftet är att den funktionshindrade personen ska erbjudas miljöombyte och rekreation samt att anhöriga ska få avlösning i omvårdnadsarbetet. Insatsen utformas flexibelt och individuellt.

Som stödfamilj har ni tystnadsplikt. Det innebär att den som har eller haft ett uppdrag som stödfamilj inte får berätta något om den personen.

Kvalifikationer

Om du blir kallad till intervju krävs att du har med ett utdrag från Polisens belastningsregister för alla hemmavarande personer i familjen som är 18 år eller äldre. Utdraget får vara högst ett år gammalt för att vara giltigt. För uppdraget behövs ingen speciell utbildning men ett engagemang och tid att kunna träffa personen regelbundet.

Ersättning

Ersättningen utgår enligt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) riktlinjer med ett arvode och en omkostnadsersättning. Uppdragsgivare är Stöd och Omsorg, Ånge kommun.

Välkommen med din intresseanmälan!

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa