Kontaktperson inom stöd och omsorg, LSS - intresseanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kontaktperson inom LSS

Anmäl intresse för att bli kontaktperson inom LSS, Stöd och Omsorg. LSS är Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Som kontaktperson träffar du en person med funktionsnedsättning några gånger i månaden. Ni gör olika aktiviteter tillsammans som att gå på bio, åka på utflykt, fika tillsammans, ta en promenad eller bara pratar en stund. En kontaktperson är ett kamratstöd, en medmänniska som kan hjälpa till med sociala kontakter och samtidigt vara en vän. Kontaktpersonens uppgift är att bryta isolering och ge råd i enklare vardagliga situationer.

Som kontaktperson ska man ha ett intresse av att skapa en relation och ha för avsikt att kunna ta ett uppdrag under en längre tid. Kontaktpersonen har tystnadsplikt. Det innebär att den som har eller haft ett uppdrag som kontaktperson inte får berätta om den personen.

Kvalifikationer

Du måste ha fyllt 18 år och om du blir kallad till intervju krävs också att du har med ett giltigt utdrag från Polisens belastningsregister (högst ett år gammalt).

För uppdraget behövs ingen speciell utbildning men ett engagemang och tid att kunna träffa personen regelbundet. Hur ofta man träffas beror på hur många träffar personen har blivit beviljad varje månad. För det mesta är det 2–4 gånger varje månad och telefonsamtal där emellan.

Ersättning

Som kontaktperson har man ingen anställning i kommunen utan ett arvoderat uppdrag. Ersättningen utgår enligt Sveriges kommuner och landstings (SKL) riktlinjer med ett arvode och en omkostnadsersättning. Uppdragsgivare är Stöd och Omsorg, Ånge kommun.

Välkommen med din intresseanmälan!

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa