Parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning - ansökan

LÄS MER

Parkeringstillstånd  ger rätt att parkera på handikapplatser och utfärdas främst till rörelsehindrade som själva kör. Men det kan också ges till passagerare som inte klarar sig utan hjälp utanför fordonet.

Eftersom antalet handikapplatser är begränsade är målsättningen att ge parkeringstillstånd bara till dem som är i störst behov av det.

  • Fyll i blanketten och skriv under den med din namnteckning
  • Skicka med fotografi, motsvarande ett körkortsfoto
  • När du ansöker första gången ska du skicka med ett läkarintyg där din gångförmåga framgår
  • Om du söker förlängning av tillståndet behöver du inte bifoga läkarintyg i första skedet

Skicka blanketten med fotot till Ånge kommun, Tekniska förvaltningen, 841 81 ÅNGE. Märk gärna kuvertet med "Parkeringstillstånd".

Läs mer om reglerna för parkeringstillstånd för rörelsehindrade på vår webbplats!

Kontakt

Håkan Lundin
hakan.lundin@ange.se
0690-25 02 72

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
tekniskanamnden@ange.se