Förtroendevald - lämna motion till kommunfullmäktige

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Förtroendevald ledamot i Ånge kommunfullmäktige kan lämna in en motion i denna e-tjänst. 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska en motion lämnas in skriftligt, till kommunstyrelsens kansli eller vid ett sammanträde med fullmäktige. Motionen får inte ta upp ämnen av olika slag. 

Se vidare i Kommunallag (2017:725) och Kommunfullmäktiges arbetsordning om bland annat ersättare och behandling av motioner.

Behandling av personuppgifter

Kontakt

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa