Förtroendevald - lämna motion till kommunfullmäktige

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Motion

Förtroendevald ledamot i Ånge kommunfullmäktige kan lämna in en motion i denna e-tjänst. Motionen får inte ta upp ämnen av olika slag. Se vidare i Kommunallag (2017:725).

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa