Förtroendevald - lämna motion till kommunfullmäktige

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Förtroendevald ledamot i Ånge kommunfullmäktige kan lämna in en motion genom denna tjänst. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska en motion lämnas in skriftligt, till kommunstyrelsens kansli eller vid ett sammanträde med fullmäktige. Motionen får inte ta upp ämnen av olika slag. 

Se vidare i Kommunallag (2017:725) och Kommunfullmäktiges arbetsordning om bland annat ersättare och behandling av motioner.

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa