Ägarbyte för VA och avfall - anmälan om ändrat abonnemang

LÄS MER

Anmälan

Anmäl ägarbyte till kommunen när du säljer din fastighet så att VA- och avfallsabonnemangen kan registreras på den nye ägaren. Det är viktigt att du gör detta, annars kan du bli fakturerad för avgifter som den nye ägaren ska stå för.

Du som säljer ska bland annat fylla i fastighetsuppgifter och dina egna och den nye ägarens kontaktuppgifter. Om fastigheten har vattenmätare ska även vattenmätarens ställning meddelas.

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa