Bygga nytt, ändra och riva - flera olika ärenden

LÄS MER

Bräcke och Ånge kommuner har en gemensam Bygg- och miljönämnd med Bräcke kommun som värdkommun. Du kan därför inte följa dina ärenden på Mina sidor hos Ånge kommun - se därför e-tjänsten Mina byggärenden nedan. Läs mer om Bräcke kommuns hantering av personuppgifter på www.bracke.se/personuppgifter

E-tjänster

Bygg - Söka bygglov och andra åtgärder

Bygg - Mina byggärenden

Bygg - Anmäla kontrollansvarig

Bygg - Komplettera ditt bygglovsärende

Bygg - Lämna svar vid grannhörande

Bygg - Meddelande till handläggare

Bygg - Ta del av beslut som sökande och kontrollansvarig

Bygg - Ta del av beslut som granne eller sakägare

Bygg - Ansökan om slutbesked

Blanketter

Ansökan om förhandsbesked (pdf)

Ansökan om bygglov och andra åtgärder (pdf)

Ansökan om strandskyddsdispens (pdf)

Ansökan om lov för skylt, ljusanordning (pdf)

Anmälan om installation av eldstad, rökkanal (pdf)

Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd (pdf)

Anmälan om kontrollansvarig (pdf)

Anmälan av klagomål för bygg, strandskydd, miljö, hälsoskydd och livsmedel (pdf)

Teknisk beskrivning, bilaga till anmälan eller ansökan inom bygg (pdf)

Kontrollplaner

Förslag till kontrollplan - Förråd, garage, carport, gäststuga, mindre tillbyggnad m.m. (pdf)

Förslag till kontrollplan - Inglasning av balkong (pdf)

Förslag till kontrollplan - Installation av eldstad, rökkanal (pdf)

Förslag till kontrollplan - Installation, ändring av vatten eller avlopp (pdf)

Förslag till kontrollplan - Installation av hiss (pdf)

Förslag till kontrollplan - Rivningsplan och kontrollplan, enkla ärenden (pdf)

Förslag till kontrollplan - Skylt, ljusanordning (pdf)

Förslag till kontrollplan - Små ändringar, enkla åtgärder (pdf)

Förslag till kontrollplan - Transformatorstation (pdf)

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen i Bräcke och Ånge kommuner
bygg-miljonamnden@bracke.se
0693-161 00 (Bräcke)
www.ange.se

Personuppgiftsansvarig

Bygg- och miljönämnden Bräcke- och Ånge kommun
bygg-miljonamnden@bracke.se