Orosanmälan till socialtjänsten vid misstanke eller kännedom om barn och unga som far illa

LÄS MER

Observera

Vid akuta ärenden och ärenden som uppstår utanför kontorstid och INTE kan vänta till nästa vardag, ring social beredskap via telefon 112 - SOS ALARM.​

Anmälan som privatperson

Om du misstänker eller har har kännedom om barn eller unga (upp till 18 år) som far illa bör du anmäla det till kommunens socialtjänst. Som privatperson kan du välja att lämna ditt namn och kontaktuppgifter eller göra en anonym anmälan. Som privatperson har du inte möjlighet att få information om den fortsatta handläggningen av din anmälan. Om det tillkommer nya omständigheter som ökar din oro bör du göra en ny anmälan. 

Anmälan i tjänsten - anmälningsplikt

Enligt 14 kap 1 § Socialtjänstlagen har vissa myndigheter och yrkesverksamma, exempelvis förskola, skola, hälso- och sjukvård, skyldighet att genast anmäla till socialtjänsten om de i sin verksamhet misstänker eller får kännedom om barn eller unga som far illa. De är skyldiga att lämna socialtjänsten alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av barns och ungas behov av stöd och skydd.

Kom ihåg att ladda ner din anmälan innan du skickar in den!

Mer information

Kontakta oss genom socialtjänstens reception på telefon 0690-25 02 43 vardagar kl 08.00-16.00, om du har frågor kring att göra en orosanmälan. Läs mer om orosanmälan på vår webbplats.