Riktat bidrag till föreningar - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Föreningar kan ansöka om riktat bidrag för stöd till verksamhetsutveckling, förbättringsarbeten och till inköp av utrustning som behövs för föreningens verksamhet eller för kommunens föreningsliv. Sista ansökningsdagar är 1 december och 25 augusti och avser kommande år.

I första hand prioriteras föreningar som har barn- och ungdomsverksamhet, som har sökt och beviljats lokalt aktivitetsstöd eller redovisar aktiviteter på annat sätt till kommunen, exempelvis genom kopia på aktivitetsrapport till studieförbund eller dylikt.

Läs mer på vår webbplats www.ange.se/foreningsbidrag

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa