Riktat bidrag till föreningar - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansök i e-tjänst eller blankett

Föreningar kan ansöka om riktat bidrag för stöd till förbättringsarbeten och till inköp av utrustning som bedöms som angelägna för föreningens verksamhet. Sista ansökningsdagar är 1 december och 25 augusti.

I första hand prioriteras föreningar som har barn- och ungdomsverksamhet, som har sökt och beviljats Lokalt aktivitetsstöd eller redovisar aktiviteter på annat sätt till kommunen, exempelvis genom kopia på aktivitetsrapport till studieförbund eller dylikt.

Läs mer på kommunens webbplats www.ange.se/foreningsbidrag

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa