Lämna synpunkter till kommunen

LÄS MER

Lämna synpunkter

Har du synpunkter på kommunens verksamheter och de tjänster som kommunen utför? Berätta det för oss! Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamheten och vår service. Synpunkter kan även vara klagomål och beröm och gälla allt som handlar om kommunens verksamhet eller det som kommunen har ansvar för.

Observera att du kan välja att vara anonym i denna tjänst och behöver då inte lämna dina personuppgifter. När du väljer att vara anonym kan vi inte återkomma till dig med svar.

Vad händer med synpunkten?

Synpunkter som kommer in till kommunen registreras, handläggs och besvaras av ansvarig tjänsteman inom någon vecka. 

Vem får lämna in en synpunkt?

Synpunkter får lämnas av alla.

Allmän handling

Synpunkter som lämnas in till kommunen blir en allmän handling som kan begäras ut av allmänheten och massmedier. Skriv därför inte mer än nödvändigt och undvik känsliga uppgifter.

Om någon begär ut uppgifterna gör vi en sekretessprövning för att bedöma om uppgifterna ska vara sekretessbelagda eller inte. Vi beslutar sedan om uppgifterna kan lämnas ut, i sin helhet eller delvis.

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa