Lämna synpunkter och förslag till kommunen

LÄS MER

Dina synpunkter och förslag hjälper oss att förbättra verksamheten och vår service. Synpunkter och förslag kan även vara klagomål och beröm och gälla allt som handlar om kommunens verksamhet eller det som kommunen ansvarar för.

  • Synpunkter och förslag får lämnas av alla.
  • Synpunkter och förslag registreras hos kommunstyrelsen eller annan berörd nämnd och besvaras av en tjänsteperson inom någon vecka.
  • Synpunkter och förslag som kommer in till kommunen blir allmänna handlingar som kan begäras ut av enskilda personer och organisationer. Skriv inte mer än nödvändigt och undvik känsliga personuppgifter.
  • Vid en begäran om att lämna ut uppgifter gör kommunen en sekretessprövning. Det avgör om uppgifterna kan lämnas ut - helt, delvis eller inte alls.

Du kan välja att vara anonym i denna tjänst och behöver då inte lämna dina personuppgifter. När du väljer att vara anonym kan vi inte återkomma till dig med svar.

OBS! En annan möjlighet är att lämna in Medborgarförslag - se mer information på vår webbplats.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa