Lämna synpunkter och förslag till kommunen

LÄS MER

Lämna synpunkter och förslag

Har du synpunkter och förslag på kommunens verksamheter och de tjänster kommunen utför eller ansvarar för? Dina synpunkter och förslag hjälper oss att förbättra verksamheten och vår service. Synpunkter och förslag kan även vara klagomål och beröm och gälla allt som handlar om kommunens verksamhet eller det som kommunen har ansvar för.

Observera att du kan välja att vara anonym i denna tjänst och behöver då inte lämna dina personuppgifter. När du väljer att vara anonym kan vi inte återkomma till dig med svar.

Vad händer med synpunkten eller förslaget?

Synpunkter och förslag som kommer in till kommunen registreras hos berörd nämnd/styrelse och besvaras av ansvarig tjänsteperson, som regel inom någon vecka. 

Vem får lämna in en synpunkt eller förslag?

Synpunkter och förslag får lämnas av alla.

Allmän handling som kan skyddas av sekretess

Synpunkter och förslag som lämnas in till kommunen blir en allmän handling som kan begäras ut av enskilda personer och organisationer. Skriv därför inte mer än nödvändigt och undvik känsliga uppgifter. Vid en begäran om att lämna ut uppgifterna gör kommunen en sekretessprövning för att bedöma om uppgifterna är skyddade av sekretess. Det avgör om uppgifterna kan lämnas ut - helt, delvis eller inte alls.

Behandling av personuppgifter

Kontakt

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa