Lämna medgivande till publicering av foto och film

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Medgivandet gäller för publicering i Ånge kommuns kanaler såsom webbplats, intranät, sociala medier, digitala presentationer och tryckt material.

Foto och film användas endast i sammanhang där Ånge kommun står som avsändare och i syfte att informera om eller marknadsföra kommunen eller platsen Ånge. Ingen användning sker i kommersiellt syfte. Medgivandet innebär att foto och film får användas vid ett tillfälle eller flera tillfällen under tre år från och med att medgivandet lämnas. Bildmaterialet lagras längst i tre år i Ånge kommuns bildbank.

Vi behöver säkerställa din identitet vid inloggning, därför ber vi dig använda e-legitimation vid inloggning och signering. Om medgivandet avser en person under 15 år krävs båda vårdnadshavares signering. Om medgivandet avser en person (oavsett ålder) som har en förordnad förvaltare, krävs förvaltarens signering. 

Du kan när som helst ta kontakt med kommunen om du vill återkalla medgivandet eller om du vill ha information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa