Kommunens webbkarta - sök information

LÄS MER

Sök information i kommunens webbkarta

Ånge kommun utvecklar i ett samarbete mellan nio kommuner i projekt eSamverkan, en gemensam och interaktiv webbkarta, Bygg- och exploateringskartan.

Kartan visar bland annat fastighetsgränser, planområden, riksintressen och annan geografisk information. Det är möjligt att söka på fastighet eller adress, visa position i kartan, mäta, rita och skriva ut.

Observera att arbetet med digitalisering av detaljplaner pågår och att dessa uppgifter är ofullständiga och i vissa fall kan vara inaktuella.

Kontakt

Anders Lindqvist
anders.lindqvist@ange.se
0690-25 02 63

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@ange.se