Publika webbkartor, Ånge kommun

LÄS MER

Sök information i kommunens publika webbkartor

Kommunens publika webbkartor finns på en gemensam webbplats med Planeringskartan, Översiktsplan 2040, Bygg- och exploateringskartan, m.fl.

Bygg- och exploateringskartan visar många olika kartskikt, bland annat områden med detaljplan, riksintressen och skyddade områden. Det är möjligt att söka på fastighet eller adress, visa position i kartan, mäta, rita och skriva ut.

Observera att uppgifter om detaljplaner är ofullständiga och i vissa fall kan vara inaktuella. Arbetet med digitalisering av äldre detaljplaner pågår och väntas bli klart under 2024.

Kontakt

Anders Lindqvist
anders.lindqvist@ange.se
0690-25 02 63

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@ange.se