Ånge Musikskola - anmälan och kurskatalog

LÄS MER

Ånge Musikskola

Ånge Musikskola är en frivillig estetisk utbildningsverksamhet som riktar sig i huvudsak till kommunens barn och unga. Undervisning i Ånge Musikskola är möjlig för barn och ungdomar från grundskolans årskurs 3 till och med gymnasiet.

Från och med vårterminen 2021 Inför Ånge Musikskola ett nytt anmälningssystem kopplat till en digital lärplattform som är anpassad för musik- och kulturskolor. Mer information hittar du på vår webbplats.

Välkommen med din anmälan!

Behandling av personuppgifter

Kontakt