Anslutning till kommunalt VA - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan

Som fastighetsägare kan du ansöka om att ansluta din fastighet till kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning. De allmänna bestämmelserna som gäller Ånge kommuns allmänna vatten - och avloppsanläggning (ABVA) finns att läsa på kommunens webbplats under Vatten och Avlopp.

Anslutning

  • Din ansökan måste vara beviljad innan några arbeten med anslutning till kommunens ledningar kan påbörjas.
  • Dag-, tak- och dräneringsvatten får inte anslutas till spillvattenledningen.
  • För byggvatten samt placering och uppsättning av vattenmätare, kontakta emma.gustafsson@ange.se telefon 0690-25 01 99.
  • Så snart anslutningen är på plats utgår faktura enligt taxa för Ånge kommuns för allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA).

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa