EMI-journalkopia - medgivande till beställning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Medgivande till beställning av EMI-journalkopia för skolelev

I samband med skolstarten i grundskolan upprättas inom Elevhälsan en EMI*-journal för varje elev. Journalen skyddas av sekretess och den följer eleven under alla skolår och ger viktig information om elevens hälsa och utveckling.

Här lämnar vårdnadshavare, god man/förvaltare eller elev från 16 år medgivande till skolsköterskan att beställa en kopia av skolhälsovårdens EMI-journal vid skolbyte från friskola och skola i annan kommun.

*EMI står för Elevhälsans medicinska insats.

Se information om Basprogram för EMI samt kontaktuppgifter till skolsköterskor på www.ange.se/emi

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa