EMI-journalkopia - medgivande till beställning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Medgivande till beställning av EMI-journalkopia för skolelev

Här lämnar vårdnadshavare (eller elev från 16 år) medgivande till skolsköterskan att beställa en kopia av skolhälsovårdens EMI-journal vid skolbyte från friskola och skola i annan kommun.

I samband med skolstarten i grundskolan upprättas inom Elevhälsan en EMI*-journal för varje elev. Journalen skyddas av sekretess och den följer eleven under alla skolår och ger viktig information om elevens hälsa och utveckling.

*EMI står för Elevhälsans medicinska insats.

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa