EMI-journalkopia - medgivande till beställning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Medgivande till beställning av EMI-journalkopia för skolelev

I samband med skolstarten i grundskolan upprättar Elevhälsans medicinska insats (EMI) en EMI-journal för varje elev. Journalen skyddas av sekretess och den följer eleven under alla skolår och ger viktig information om elevens hälsa och utveckling.

Vid byte från friskola och skola i annan kommun behöver ett medgivande lämnas till skolsköterskan att beställa en kopia av skolhälsovårdens EMI-journal.

Se information om Basprogram för EMI samt kontaktuppgifter till skolsköterskor på www.ange.se/emi

OBS! Vid gemensam vårdnad förutsätts båda vårdnadshavare agera gemensamt - därför skickar en av vårdnadshavarna in detta ärende.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa