Förtroendevald - avsägelse av uppdrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Avsägelse av förtroendeuppdrag

Om du är förtroendevald i Ånge kommun och vill avsäga dig förtroendeuppdrag. Ditt ärende kommer att behandlas vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa