Intyg från huvudarbetsgivare om förlorad arbetsförtjänst för förtroendevald

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Intyget gäller för år 2022

Enligt Ånge kommuns bestämmelser beträffande ersättning för förlorad arbetsförtjänst respektive förlorad tjänstepensionsrätt skall den förtroendevalde årligen lämna ett intyg till kommunen med uppgifter från sin huvudarbetsgivare.

Om intyget inte lämnas in eller om det inte är korrekt ifyllt kan ersättning till den förtroendevalde utebli. Arbetsgivaren lämnar intyget direkt till kommunen i denna e-tjänst.

OBS! Intyget ska fyllas i och signeras elektroniskt av behörig person hos arbetsgivaren.

Behandling av personuppgifter

Kontakt

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa