Intyg från huvudarbetsgivare om förlorad arbetsförtjänst för förtroendevald

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Lämna intyg för år 2024

OBS! Intyget ska fyllas i och signeras elektroniskt av behörig person hos arbetsgivaren.

Enligt Ånge kommuns bestämmelser om ersättning för förlorad arbetsförtjänst respektive förlorad tjänstepensionsrätt ska den förtroendevalde årligen lämna uppgifter till kommunen i ett intyg från sin huvudarbetsgivare.

Om intyget inte lämnas in eller om det inte är korrekt ifyllt kan ersättning till den förtroendevalde utebli. Arbetsgivaren lämnar intyget direkt till kommunen i denna e-tjänst.

Länk till e-tjänsten som du kan mejla till din arbetsgivare: https://e-tjanster.ange.se/intyg-HAG

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa