Förskola och fritidshem - ansökan om plats

LÄS MER

Ansökan om förskola och fritidshem

OBS! När du klickar på "Till tjänsten" lämnar du denna webbplats. När ett ärende skapas på den nya webbplatsen är det inte möjligt att följa ärendet via Mina sidor.

Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn 1-5 år, vars föräldrar arbetar eller studerar, samt för barn till föräldralediga och arbetssökande föräldrar 15 timmar per vecka. I förskolan arbetar förskollärare och barnskötare utifrån de mål och riktlinjer som anges i förskolans läroplan och skollagen.

Allmän förskola

Barn har från och med skolstart det år barnet fyller 3 år har rätt till avgiftsfri allmän förskola 20 timmar per vecka i befintlig verksamhet. Verksamheten följer skolans läsår och gör uppehåll under lov.

Fritidshem

Fritidshem finns för elever 6-12 år, vars föräldrar arbetar eller studerar.

Gemensam vårdnad

Vid gemensam vårdnad och växelvis boende där båda vårdnadshavarna vill nyttja plats för barnet, ska ansökan göras av båda vårdnadshavarna var för sig.