Hälsouppgift till Elevhälsans medicinska insats i gymnasiet

LÄS MER

Hälsouppgifter

Här lämnar du som är elev vid Bobergsgymnasiet hälsouppgift till Elevhälsans medicinska insats (EMI).

Uppgifterna används som underlag i de hälsosamtal/hälsobesök som eleven erbjuds under läsåret. Uppgifterna är sekretessbelagda och kommer att förvaras i journalen hos EMI där både skolsköterska och skolläkare har tystnadsplikt.

Det är frivilligt för eleven att delta i hälsosamtal/hälsobesök, liksom i allt annat som EMI erbjuder.

Se information om Basprogram för EMI samt kontaktuppgifter till skolsköterskor på www.ange.se/emi

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa