Grävtillstånd - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Grävtillstånd på kommunal mark eller vägområde

Ledningsägande företag som vill lägga ny ledning eller utföra arbete på befintlig ledning på kommunal mark eller vägområde, ska söka tillstånd. Alla åtgärder som görs i mark som står under kommunens förvaltning har kommunen som markägare och väghållare ett ansvar att bevaka. Det kan vara allmänna vägar, gator, torg, parker och andra markområden.

Grävtillstånd medför inte automatiskt rätt att förlägga och bibehålla anläggningar i mark som kommunen förvaltar, utan rätt att genomföra beskrivet arbete och omfattar endast lämpligheten av anläggningens placering. Rätten att lägga ledningar görs genom ett avtal som kommunen upprättar, exempelvis markavtal, ledningsrätt, servitut eller nyttjanderättsavtal. 

Grävningsbestämmelser

Se villkor och bestämmelser i Grävningsbestämmelser för Ånge kommun.

Ansökan i e-tjänst eller blankett

Ansök i e-tjänst eller blankett. Ansökan behöver vara hos kommunen 3 veckor innan påbörjad grävning. Under semesterperioden kan handläggningstiden vara upp till 6 veckor.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa