Medborgarförslag - lämna in

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Information OBS Test

Alla som är folkbokförda i Ånge kommun får lämna in medborgarförslag och rösta på förslagen. Ditt förslag ska handla om sådant som kommunen har ansvar för och möjlighet att besluta om. Föreningar, organisationer, råd eller andra sammanslutningar får inte lämna medborgarförslag.

Se aktiva förslag som du kan rösta på

Se arkiverade förslag efter avslutad röstning

Ett medborgarförslag blir en allmän handling hos kommunen och om det uppfyller kriterierna för medborgarförslag, publiceras det även för röstning på kommunens webbplats.

Se mer information på vår webbplats!

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • E-post eller mobiltelefonnummer

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa