Felanmälan till kommunens tekniska verksamheter

LÄS MER

Felanmälan via e-tjänst och telefon

Om felet är AKUT ska du i stället alltid ringa följande telefonnummer:

Felanmälan vatten och avlopp
Kontorstid tel. 0690-25 01 99 eller kommunens växel, 0690-25 01 00
Övriga tider tel. 070-324 67 23 (jourtelefon)

Felanmälan gator och vägar
Kontorstid tel. 0690-25 02 72 eller kommunens växel, 0690-25 01 00
Övriga tider tel. 070-381 27 91 (jourtelefon)

Felanmälan till Ånge Fastighets- & Industri AB (ÅFA) 
Vi hänvisar till bolagets webbplats samt e-postadress för felanmälan: felanmalan@afaange.se

Felanmälan till Ånge Energi AB
Vi hänvisar till bolagets webbplats för vidare information om felanmälan gällande fjärrvärme.

Fråga om inloggning

Välj gärna att logga in med e-legitimation, men det är inte ett krav vid felanmälan.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa