Om självserviceportalen

I självserviceportalen finns kommunens e-tjänster och blanketter samlade och grupperade i olika kategorier. Använd gärna sökfunktionen för att hitta rätt e-tjänst eller blankett. Till många e-tjänster och blanketter finns en inledande beskrivning på startsidan där vi även hänvisar till ytterligare information på vår webbplats.

Om du har skyddad identitet (skyddad folkbokföring eller sekretessmarkering) bör du inte använda dig av e-tjänsterna eller skicka e-post till oss. Då är det säkrare för dig att ringa till oss i stället - se information nedan.
 

Svar på frågor

Under Frågor om tjänsten på e-tjänstens och blankettens startsida finns kontaktuppgifter till en tjänsteperson eller verksamhet som kan svara på dina frågor. Kontakta annars Information och växel, tel. 0690-25 01 00, se information om öppettider.
 

E-legitimation

För de flesta av kommunens e-tjänster krävs e-legitimation när du skickar in en ansökan, anmälan eller annat ärende till oss. När du loggar in med e-legitimation hämtas dina personuppgifter automatiskt från folkbokföringen vid Skatteverket. Våra e-tjänster tillåter inloggning och signering med hjälp av BankID, Mobilt BankID och Telia e-legitimation. 

Om du har ett samordningsnummer eller ett ofullständigt personnummer kan du inte använda de e-tjänster som kräver e-legitimation.

Mer om BankID

Här kan du testa ditt BankID

Mer om Telia e-legitimation

Mer information om hur e-legitimation fungerar finns på www.elegitimation.se
 

Behandling av personuppgifter

Se information under Behandling av personuppgifter på e-tjänstens startsida. Motsvarande information finns som regel även i blanketterna. Om ärendet handläggs hos Bräcke kommun (Bygg- och miljönämndens ärenden) eller hos Sundsvalls kommun (Överförmyndarnämndens ärenden) hänvisar vi till den information om personuppgifter som dessa kommuner lämnar.

Läs mer om behandling av personuppgifter på vår webbplats www.ange.se/personuppgifter
 

Mina sidor

Mina sidor visas bara om du har loggat in i självserviceportalen. Under fliken "Mina ärenden" visas ej inskickade ärenden, inskickade (pågående) och avslutade ärenden. I ärenden som kräver signering av flera personer, exempelvis två vårdnadshavare, kan du följa upp om ansökan skickats in eller om den fortfarande väntar på den andra vårdnadshavarens signering.
 

En sparad ansökan är inte inskickad

I de flesta e-tjänster som kräver inloggning med e-legitimation kan du klicka på ”Spara” för att fortsätta med din ansökan, anmälan eller annat ärende vid ett senare tillfälle. Först när du klickat på ”Skicka” och signerat med e-legitimation (för de tjänster som kräver signering) kommer din ansökan in till kommunen. I ärenden som kräver signering av flera personer (flerpartssignering) kommer ärendet in till kommunen när samtliga personer har signerat ärendet.
 

Svarsmeddelande

När du skickat in din ansökan, anmälan eller annat ärende, får du ett svarsmeddelande direkt i e-tjänsten att vi tagit emot ärendet. I meddelandet framgår också om du kan följa handläggningen av ditt ärende under Mina sidor. Om du varit inloggad med e-legitimation i e-tjänsten, skickas även bekräftelser med e-post och SMS beroende på vilka kontaktuppgifter du lämnat.