Livsmedelsverksamhet - lämna uppgifter för omklassning enligt ny riskklassningsmodell

LÄS MER

Här kan du registrera en ny och anmäla eventuella ändringar i en befintlig verksamhet med livsmedelshantering. Du länkas vidare till tjänsten som finns hos Bräcke kommun.