Energi och uppvärmning - flera olika ärenden

LÄS MER

Bräcke och Ånge kommuner har en gemensam Bygg- och miljönämnd med Bräcke kommun som värdkommun. Du kan därför inte följa dina ärenden på Mina sidor hos Ånge kommun. Läs mer om Bräcke kommuns hantering av personuppgifter på www.bracke.se/personuppgifter

E-tjänster

Miljö- och hälsoskydd - Anmälan om värmepump

Miljö- och hälsoskydd - Godkänd fullmakt vid ärenden som rör avlopp och värmepump

Miljö- och hälsoskydd - Komplettera dina ärenden - gäller avlopp och värmepump 

Miljö- och hälsoskydd - Miljöfarlig verksamhet -registrering av medelstora förbränningsanläggningar

Miljö- och hälsoskydd - Lämna synpunkter

Blanketter

Miljö - Anmälan om installation av värmepump (pdf)

Miljö - Grannes yttrande rörande värmepumpsanläggning (pdf)

Miljö - Anmälan om installation av cistern för förvaring av farlig vätska under mark (pdf)

Miljö - Anmälan om installation/avinstallation av cistern (pdf)

Miljö - Teknisk beskrivning av cistern för brandfarlig vara (pdf)

Miljö - Anmälan om installation av oljeavskiljare (pdf)

Miljö och hälsoskydd - Lämna synpunkter (pdf)

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen i Bräcke och Ånge kommuner
bygg-miljonamnden@bracke.se
0693-161 00 (Bräcke)
www.ange.se

Personuppgiftsansvarig

Bygg- och miljönämnden Bräcke- och Ånge kommun
bygg-miljonamnden@bracke.se