Miljö- och hälsoskydd - flera olika ärenden

LÄS MER

Bräcke och Ånge kommuner har en gemensam Bygg- och miljönämnd med Bräcke kommun som värdkommun. Du kan därför inte följa dina ärenden på Mina sidor hos Ånge kommun. Läs mer om Bräcke kommuns hantering av personuppgifter på www.bracke.se/personuppgifter

e-tjänster

Vi återkommer med e-tjänster inom miljö- och hälsoskydd längre fram!

Blanketter

Anmälan av miljöfarlig verksamhet (pdf)

Anmälan av klagomål för bygg, strandskydd, miljö, hälsoskydd och livsmedel (pdf)

Anmälan eller ansökan om installation av värmepump (pdf)

Anmälan om förvaring i cistern (pdf)

Intyg om cistern som tagits ur bruk (pdf)

Anmälan om kompostering av hushållsavfall (pdf)

Anmälan om lokal eller anläggning för hygienisk behandling (pdf)

Anmälan om lokal eller anläggning för undervisning (pdf)

Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning (pdf)

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning (pdf)

Anmälan om sanering av förorenat område (pdf)

Anmälan om uppläggning av avfall/återvinning av avfall för anläggningsändamål (pdf)

Ansökan om dispens från renhållningsordningen (pdf)

Tippanmälan vid användning av avfall i anläggningssyfte (pdf)

Årsrapport för bensinstationer och bilverkstäder (pdf)

  Avloppsanläggning (5 blanketter nedan)

Ansökan eller anmälan om ny/ändrad avloppsanläggning (pdf

Entreprenörsrapport infiltration (pdf)

Entreprenörsrapport markbädd (pdf)

Entreprenörsrapport minireningsverk (pdf)

Entreprenörsrapport sluten tank (pdf)

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen i Bräcke och Ånge kommuner
bygg-miljonamnden@bracke.se
0690-25 01 00 (Ånge)
www.ange.se

Personuppgiftsansvarig

Bygg- och miljönämnden Bräcke- och Ånge kommun
bygg-miljonamnden@bracke.se