Ekonomisk ersättning för skollunch till elev vid Bobergsgymnasiet - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ekonomisk ersättning för skollunch, 40 kr per skoldag

Nu är det åter möjligt att ansöka om ekonomisk ersättning för skollunch till elev vid Bobergsgymnasiet som studerat på distans med anledning av spridningen av covid-19. Ersättningen är likvärdig med den som betalas vid arbetsplatsförlagt lärande (APL), vilket är 40 kronor per skoldag.

OBS! Sista dag för denna ansökan är den 30 april 2021.

Elevens vårdnadshavare får ansöka och finns det flera vårdnadshavare förväntas ansökan ske i samförstånd mellan vårdnadshavarna. När eleven studerar på gymnasienivå kvarstår vårdnadshavarens försörjningsplikt upp till 21-årsdagen. Därför får vårdnadshavare ansöka om ersättning även för elev som fyllt 18 år.

Tidsperiod och omfattning i denna ansökan

Ersättning kan beviljas för maximalt 64 dagar under perioden från och med 7 december 2020 till och med 1 april 2021. Om eleven under denna period haft sjukdagar, dagar med ogiltig frånvaro, dagar som eleven varit inne i skolan eller praktikdagar, ska de dagarna inte räknas med i ansökan. Ersättningen betalas ut till det konto som uppges i ansökan, preliminärt under maj månad. Efter skolavslutningen kommer ansökan för nästa period att öppnas.

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa