Ändring eller avslut av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ändring eller avslut av tillstånd

Här kan du anmäla ändringar och avslut som rör ditt tillstånd för att sälja tobaksvaror enligt Lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088). I e-tjänsten kan du anmäla följande:

  • Ändrade kontaktuppgifter
  • Ändrade ägar- eller bolagsförhållanden (glöm inte att meddela ändringar i styrelsen även till Bolagsverket - använd gärna verksamt.se)
  • Ändrat egenkontrollprogram
  • Avbrott av tobaksförsäljning
  • Avslut av tobaksförsäljning

Läs mer om försäljning av tobaksvaror på vår webbplats https://www.ange.se/tobaksvaror

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Lokala förhållanden i din kommun

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för prövningen av din tillståndsansökan samt avgifter för tillsyn av den som bedriver tillståndspliktig försäljning. Se vidare i Ånge kommuns Riktlinjer och avgifter för alkoholservering, detaljhandel öl klass II, tobak och nikotinläkemedel.

Behandling av personuppgifter

Kontakt

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Du måste ha fyllt 18 år
  • Organisationsnummer

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa